HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Prestavba a prístavba polyfunkčného objektu MAXIMO
 

Účelom stavby je realizácia prestavby a prístavby polyfunkčného objektu. Zlý technický stav ako aj nedostatočná kapacita pre vytvorenie novej funkcie sú hlavnými dôvodmi na predmetnú prestavbu.

Požiadavkou investora je vybudovanie novej mraziarenskej haly s kapacitou cca 400 paliet, ktorá bude priamo konštrukčne aj funkčne nadväzovať na pôvodnú budovu.

 

 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem