HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba RD, Rudina
 


Navrhovaná hmotovo – priestorová kompozícia riešeného objektu vychádza z viacerých faktorov. Hlavnými faktormi celej koncepcie bol lokalitný program investora, tvar parcely a orientácia k svetovým stranám. Strecha objektu je plochá – nepochôdza.
Architektúra objektu vychádza z funkcie, pre ktorú je navrhovaná. Rešpektuje polohu, tvar i charakter terénu, dispozíciu, ako i orientáciu svetových strán.

Kapacitné údaje:
Zastavaná plocha 302,92 m2
Obstavaný priestor 1847m3
Úžitková plocha celkom bez terasy 209,47 m2
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem