HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Polyfunkčný objekt – prístavba, Čadca
 


Navrhovaná hmotovo – priestorová kompozícia riešeného objektu nadväzuje na spodnú stavbu. Nadstavovaná časť kopíruje pôdorysný tvar prízemia. Strecha objektu je plochá so spádom k vpustiam 2%.
Architektúra objektu vychádza z funkcie, pre ktorú je navrhovaná. Rešpektuje polohu, tvar i charakter terénu a pôvodnú dispozíciu, ako i orientáciu svetových strán.

Kapacitné údaje:
Zastavaná plocha 49,17 m2
Obstavaný priestor 319,55 m3
Úžitková plocha celkom bez terasy 44,30 m2

 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem