HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba rodinného domu I, Bitarová
 


Objekt je asymetrický. Charakter fasád vychádza z dispozície a funkcie objektu. Objekt je jednopodlažný z pultovou strechou so spádom 3°. Horizontalitu objektu podporuje materiálové a farebné členenie fasády. Výrazové prostriedky architektúry jednoznačne vypovedajú o funkcii, konštrukčnom systéme, dobe vzniku a mali by sa stať pre prostredie identické.

Kapacitné údaje:
Celková úžitková plocha prízemia 123,48  m2.
Zastavaná plocha 147,58 m2
Obstavaný priestor 547,52 m3
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem