HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba obchodného centra K4 MALL, Kysucké Nové Mesto
 


Novostavba obchodného centra K4 MALL, Kysucké Nové Mesto
Kapacity
Objekt sa skladá z dvoch základných funkčných častí:
1.časť – objekt obchodného centra
2.časť – objekt parkovacieho domu

Zastavaná plocha
1.časť – 3 650,00 m2
2.časť – 1 810,00 m2
Spolu  – 5 460,00 m2

Obostavaný priestor
1.časť –   73 365,00 m3
2.časť –   35 295,00 m3
Spolu  – 108 660,00 m3

Úžitková plocha celkom
1.časť –   9 600,00 m3
2.časť –   9 240,00 m3
Spolu  – 18 840,00 m3
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem