HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba rodinného domu II, Bitarová
 


Objekt je asymetrický. Charakter fasád vychádza z dispozície a funkcie objektu. Objekt je dvojpodlažný z pultovou strechou so spádom 3°. Horizontalitu objektu podporuje materiálové a farebné členenie fasády. Výrazové prostriedky architektúry jednoznačne vypovedajú o funkcii, konštrukčnom systéme, dobe vzniku a mali by sa stať pre prostredie identické.

Kapacitné údaje:
Celková úžitková plocha prvého nadzemného podlažia 80,10 m2
Celková úžitková plocha prvého nadzemného podlažia 78,14 m2
Zastavaná plocha 94,00 m2
Obstavaný priestor 604,42 m3
Úžitková plocha celkom bez terasy 158,24 m2
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem