HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Hotel Mlynky, Biele vody,okr. Spišská Nová Ves – interiérová štúdia
 


Architektonické riešenie - novostavba objektu vrátnice v južnej časti firmy
       
Realizácia06/2003
Zastavaná plocha:105,25 m2
Obostavaný priestor:368,38 m3
Výška objektu:8,95 m
Komunikácie: cca 1 045m2
Chodníky:cca 136 m2
Parkovanie os. vozidiel:2 stánia
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem