HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba rodinného domu v Divinke, Žilina
Kapacita stavby:
plocha pozemkuá 944,0 m2
obostavaný priestor1835,6 m3
zastavaná plocha246,6 m2
celková podlahová plocha objektu(+terasy)402,6 m2
obytná plocha objektu
102,0 m2
úžitková plocha objektu (bez terás)308,9 m2
plocha vonk. terás a vonk. schodov133,7 m2
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem