HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Nadstavba bytového domu - vytvorenie 4 byt. jednotiek, Litovelská ul., KNM
Formou nadstavby a stavebných úprav bytového domu sa rieši vytvorenie nových bytových jednotiek v meste Kysucké Nové Mesto. Navrhovaným riešením vznikne bytový dom so štyrmi plnohodnotnými nadzemnými podlažiami a technickým suterénom.   Na základe navrhovaných úprav rátame s vytvorením jednotlivých kapacít a to nasledovne:
       
zastavaná plocha objektu373,59 m2
stavebný objem nadstavby1767,08 m3
počet vytvorených bytových jednotie 2-izbové 2 ks
3-izbové
2 ks
podlahová plochy bytových jednotiek    2-izbové79,57 m2 bez terasy
terasa17,70 m2
3-izbové61,85 m2 bez terasy
terasa 17,70 m2
podlahová plocha nebytových priestorov 4.NP19,06 m2 chodba
celková podlahová plocha 4.NP301,90 m2
celková podlahová plocha 5.NP70,80 m2
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem