HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Nadstavba BD - vytvorenie 2 byt. jednotiek, Radoľa, KNM
 


Formou nadstavby a stavebných úprav bytového domu sa rieši vytvorenie nových bytových jednotiek v obci Radoľa.
Hlavný vstup do objektu je z východnej strany napojený na spevnenú plochu pre parkovanie. Objekt je napojený na verejnú komunikáciu.  
Architektonické riešenie nadstavby vychádza z požiadavky maximálneho dispozičného využitia podlažnej plochy objektu s rešpektovaním nosného systému. Riešená časť vytvára plnohodnotné 4.NP s plochou strechou.
Navrhovaným riešením vznikne bytový dom so štyrmi plnohodnotnými nadzemnými podlažiami. 
 Na základe navrhovaných úprav rátame s vytvorením jednotlivých kapacít a to nasledovne:
                
zastavaná plocha objektu163,62 m2
stavebný objem nadstavby572,67 m3
počet vytvorených bytových jednotiek 2-izbový1 ks
3-izbový1 ks
podlahová plochy bytových jednotiek    2-izbový49,00 m2    bez balkóna
balkón2,06 m2
3-izbový         
64,77 m2    bez balkóna
balkón                
3,16 m2
podlahová plocha nebytových priestorov 4.NP11,81 m2
celková podlahová plocha 4.NP130,80 m2
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem