HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Prístavba objektu č. 292, Framborská ulica č. 10, Žilina
Celková zastavaná plocha objektom     (1.NP)151,95 m2
Maximálna podlažnosť4 nadzemné podlažia
Celková plocha podlaží607,80 m2
Celková úžitková plocha bez balkónov, lodžií a terás445,00 m2
Celková úžitková plocha balkónov, lodžií a terás14,15 m2
Celkový obostavaný priestor1920,50 m3
Celkový počet parkovacích plôch3+1
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem