HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Fakultná nemocnica Bratislava – prístavba
 


Areál Fakultnej nemocnice je situovaný v blokovej zástavbe ohraničenej severozápadne Radlinského ulicou, južne Mickiewiczovou ulicou, z východu Americkým námestím a severovýchodu Floriánskym námestím v hlavnom mesta Bratislava. Pozostáva zo symetrickej budovy nemocnice od architekta Feiglera a dodatočných prístavieb v duchu Feiglerovej architektúry.
Úlohou bolo doriešiť prístavbu nového pavilónu zo strany Radlinského ulice v mieste prieluky medzi Feiglerovou budovou a oproti stojacou stavbou nemocnice, určenou pre cudzokrajné choroby. Ďalšou časťou bola dostavba prieluky nad vjazdom do areálu zo strany Mickiewiczovej ulice.

Architektonická štúdia
Novostavba v prieluke 
Zastavaná plocha -
756 m2
Obostavaný priestor20 004 m3
Novostavba nad vjazdom
Zastavaná plocha260 m2
Obostavaný priestor6140 m3


 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem