HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Polyfunkčný objekt - obecný úrad a kult.- spoločenské centrum v Beckove
 


Situovanie navrhovaného objektu je na parcele bývalej Mednyanszkých kúrie na námestí obce Beckov v MPZ. Patrila k najstarším beckovským kúriám ( bola postavená ešte v 17. Storočí ). Koncom 50-tych rokov bola zbúraná, bez vypracovania riadnej dokumentácie.
Pri návrhu funkcií a dispozičného riešenia som vychádzal z lokalitného programu, poskytnutého miestnym obecným úradom.
       
Priestory pre obecný úrad

foyer
svadobná sieň ( hygiena, šatňa nevesty)
matrika
pracovňa starostu
sekretárka
kancelárie (kultúra, dane a ekonomika,+2)
archív
príručná kuchyňa
zasadačka (obec. zastupiteľstvo 20-30 ľudí)
sociálne zariadenia
garáž
 
 Priestory pre kultúrne stredisko
 
foyer
šatňa
veľká sála
príprava jedál, sklad
kancelária
sociálne zariadenia
šatne pre účinkujúcich
kancelária
priestory pre miestnu knižnicu
trieda ĽŠU
 
Požiadavkou bolo ešte vyriešenie prevádzky pošty (či už novej alebo zachovaním teraz jestvujúcej) a  požiarnej zbrojnice 
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem