HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Prístavba a stavebné úpravy Polyfunkčného objektu, Litovelská č. 549, Kysucké Nové Mesto
 


Účelom stavby je realizácia prístavby a stavebných úprav polyfunkčného objektu č. 549, ktorý je situovaný na parcele č. 161 v obci Kysucké Nové Mesto v zastavanom území.
                 
Realizácia2005
Plocha pozemku celkom cca402,30 m2
Zastavaná plocha objektu272,70 m2
jestvujúci objekt203,58 m2
prístavba69,12 m2
Úžitková plocha riešenej časti630,90 m2
Obostavaný priestor2 801,70 m3
Počet bytových jednotiek1
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem