HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Prístavba a nadstavba objektu M-SERVIS, Kysucké Nové Mesto
 


Navrhovanou nadstavbou, prístavbou a stavebnými úpravami sa vytvára dvojpodlažný objekt s pultovou miernou strechou. Na prízemí sa vytvárajú tri samostatné prevádzky ktoré sú na seba nezávislé.
-obchodná prevádzka so zázemím a sociálnou časťou
-služby so skladom, zázemím a sociálnym zázemím.
-servis s kancelárskou prevádzkou
 Na základe navrhovaných úprav rátame s vytvorením jednotlivých kapacít a to následovne:
       
obchodná prevádzka2 x personál
služby3 x personál
servis s kancelárskou prvádzkou4 x personál
3 x dvojizbový byt3 x obyvateľov
1 x trojizbový byt4 x obyvateľov
Kapacitné údaje:
zastavaná plocha324,3m2
 stavebný objem časti2 432,25m3
celkový počet novonavrhovaných kapacít22 x
navhrovaný počet parkovacích miest
11 x
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem