HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Dom nábytku L+Ž interiér
 


Účelom stavby je realizácia novostavby predajne nábytku, ktorý je umiestnený na parcele č. 280/7 v Kysuckom Novom Meste.
               
Plocha pozemku celkom 
1426,00 m2
Zastavaná plocha561,80 m2
Úžitková plocha celkom1 019,39 m2
Obostavaný priestor4 325,86 m3
 Sample ImageSample Image

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem