HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Continental Matador a.s.
 


Architektonické riešenie - novostavba objektu vrátnice v južnej časti firmy
       
Realizácia06/2003
Zastavaná plocha:105,25 m2
Obostavaný priestor:368,38 m3
Výška objektu:8,95 m
Komunikácie: cca 1 045m2
Chodníky:cca 136 m2
Parkovanie os. vozidiel:2 stánia
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem