HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Areál kaštieľa, Hronsek, ARS NOVUM s.r.o., Banská Bystrica
Účelom stavby je rekonštrukcia a prístavba kaštieľa Hronsek. Podľa požiadaviek investora vznikne areál s kultúrno - spoločenskou, ubytovacou, rekreačnou a zábavnou funkciou. Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Hronsek – okr. Banská Bystrica. Charakter parcely, jestvujúca urbanistická zástavba a požiadavky investora boli hlavným determinantom pri umiestnení a architektúre objektov.
objekt kaštieľa.
 
Architektonická štúdia2004
Zastavaná plocha321,86 m2
Celková úžitková plocha všetkých podlaží968,20 m2
VSTUPNÝ OBJEKT

Zastavaná plocha372,20 m2
Celková úžitková plocha všetkých podlaží758,08 m2
DOM SPRÁVCU
 
Zastavaná plocha96,32 m2
Celková úžitková plocha všetkých podlaží 176,49 m2
KÚPEĽNÝ HOTEL
 
Zastavaná plocha1685,01 m2
Celková úžitková plocha všetkých podlaží3792,84 m2
Celková úžitková plocha všetkých vonkajších plôch - terasy, vonkajšie bazény429,92 m2
KONIAREŇ
 
Zastavaná plocha - koniareň
215,00 m2
jazdiareň225,00 m2
senník39,06 m2
hnojisko30,00 m2
JAZDECKÁ ŠKOLA
 
Zastavaná plocha158,20 m2
Celková úžitková plocha oboch podlaží182,83 m2
VYHLIADKOVÁ VEŽA
 
Zastavaná plocha33,64 m2
HOTEL H
 
Celková úžitková plocha oboch podlaží 1020,00 m2

 
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem