HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
O firme
Ing. arch. Pavol Papučík (1975)
Absolvent FA STU Bratislava (2001)

Člen slovenskej komory architektov
Autorizačné osvedčenie  číslo: 1499AA
Ing. arch. Soňa Papučíková (1976)
Absolventka FA STU Bratislava (2000)


STUDIO A.P.P. – architektonický ateliér

Architektonická kancelária pôsobí ako samostatný subjekt od roku 2001. Postupne sa vypracovala na kanceláriu
poskytujúcu služby aj väčším (developerským) spoločnostiam. Hlavnou myšlienkou ateliéru je originalita každého
diela. Úlohou ateliéru je návrh architektonických štúdií, ako základ procesu úspešnej prípravy a realizácie diela.
Ateliér poskytuje komplexnú predprojektovú a projektovú činnosť hlavne svojich zákaziek.


Služby:

Poradenské služby v oblasti architektúry, interiéru a stavebníctva
Spracovanie stavebných zámerov
Spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
Výkon inžinierskej činnosti
Výkon odborného autorského dozoru
Návrh a kompletná dodávka interiérov
V oblastiach:

Rodinné a bytové domy
Občianske a priemyselné budovy
Rekonštrukcia a obnova budov
Interiér a design
Exteriér
Urbanizmus 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem